محصولات بهداشتی

ترفند های جدید برای زیبایی خانه

برای کودک خود اتاقی طراحی کنید که به همراه او رشد کند. ساخت یک گوشه بیسترو با سطح بلند، برای لذت بردن از گذران وقت یا گپ زدن با یک دوست در طراحی داخلی عالی است. به جای اینکه یک قطعه هنری یا مجموعه ای از بوم ها را بر روی دیوار آویزان کنید، آن ها را به دیوار تکیه دهید.

طراحی داخلی اتاق کودک در میان بخش های مختلف خانه، جزو قسمت هایی به نظر می رسد که به نوسازی زیادی نیاز داشته باشد. تمام عناصر دکوراسیون اتاق کودکان با افزایش سن آن ها، نیاز به تعویض پیدا می کند و به این ترتیب مجبور می شوید تا هر چند سال یک بار، تجدید نظر کلی درباره دکوراسیون این بخش داشته باشید. در عوض پیشنهاد ما این است که، برای کودک خود اتاقی طراحی کنید که به همراه او رشد کند و تنها موارد تغییرکننده، طراحی و سبک لوازم مربوط به تخت باشد. فضای داخلی تصویر زیر، نمونه یک طراحی داخلی بدون سن برای کودکان است که تا زمانی که آماده برای رفتن به دانشگاه می شوند، مناسب می باشد!

New title

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.